L’ACAPA ha organitzat diferents sessions formatives a l’Epicentre i a l’Institut de Tremp dirigides a joves, per donar a conèixer els valors que promou el cooperativisme i quines classes de cooperatives existeixen. D’altra banda, també s’ha presentat el model cooperatiu com la fórmula més adequada per dur a terme una activitat econòmica de base col·lectiva en relació a altres fórmules jurídiques (associatives, mercantils…).

Durant les sessions s’ha posat damunt la taula diferents exemples de cooperatives impulsades per joves i estudiants.