Recull de mesures pel COVID19

Us passem l’enllaç d’un document de recull de mesures preses pel COVID19 i les seves afectacions a les entitats de l’Economia Social i Solidària. Aquest document l’anem actualitzant periòdicament i penjant-lo a la nostra web (https://www.acapa.cat/) amb les noves mesures que es van publicant.

Fons de Contingència de l’Economia Solidària

Diverses iniciatives de l’Economia Social i Solidària estan valorant la possibilitat d’engegar un Fons de Contingència de l’Economia Solidària, per donar suport financer a les entitats davant la situació econòmica que deixarà la pandèmia. Per tal d’engegar la iniciativa, s’està fent una cerca col·lectiva (mapeig) d’iniciatives socioeconòmiques que des de la intervenció directa estan donant resposta a necessitats concretes que situades en 5 àmbits (sectors):

  1. Alimentació: agroecologia i emergència alimentària
  2. Tèxtil: material sociosanitari
  3. Cures: atenció a l’emergència
  4. Construcció: reparacions domèstiques urgents
  5. Tecnologia: impressió digital / desenvolupament, programació

La idea és detectar tots aquells projectes que des de la pròpia ideosincràcia podrieu donar resposta a alguna d’aquestes necessitats des d’aquests àmbits i saber si podrieu necessitar suport financer per desenvolupar activitats en aquest sentit. No es tracta, per part nostra, d’impulsar grans reconversions productives, ni nous macroprojectes, sinó d’acompanyar i facilitar i recolzar-vos a nivell financer a través d’aquest fons.

És per això que les entitats que us sentiu identificades, si voleu i ho necessiteu, us podeu posar en contacte amb nosaltres tot i que nosaltres també farem detecció a través de trucades.

Oferta i demanda empresarial per fer front a l’emergència sanitària

L’agència ACCIÓ de la Generalitat ha creat un formulari per tal que empreses i entitats puguin ofertar i demandar bens o serveis per  contribuir a fer front a l’emergència sanitària derivada del Covid-19. Marketplace empresarial Covid-19.

Tallers virtuals sobre creació, desenvolupament i gestió de cooperatives

El programa Aracoop ha obert, un any més, el període de sol·licituds per participar dels Tallers virtuals sobre creació, desenvolupament i gestió de cooperatives, dirigits tant a les persones tècniques de la Xaxa d’Ateneus Cooperatius, com a altres persones que vulguin crear o saber com es crea una cooperativa, o conèixer recursos i mecanismes per desenvolupar i millorar la gestió d’un projecte cooperatiu.

El període lectiu és del 14 d’abril al 15 d’octubre i es pot cursar segons disponibilitat:

  • 9 Mòduls, que es poden cursar individualment.
  • 3 Itinearis (els 9 mòduls es poden agrupar en 3 itineraris): Creació (38h), desenvolupament (22h) o complet (50h).
  • Amb tests d’autoavaluació.
  • A la carta.

Trobareu tota la informació en aquest enllaç.

El termini de les inscripcions per a les persones que vulguin fer tot l’itinerari finalitza el 31 de març, per tant hauríem de ser molt àgils!

Programa d’orientació a cooperatives per l’emergència COVID-19

Es tracta d’un programa d’orientació a cooperatives a causa del COVID-19, un programa per assessorar les cooperatives en l’àmbit econòmic i laboral a partir de la xarxa de cooperatives expertes federades.

Per a aquelles cooperatives que ho necessitin, la Federació finança fins a 8 hores d’assessorament especialitzat amb la xarxa de cooperatives expertes federades, mitjançant el Programa d’Orientació COVID-19, finançat amb els Fons d’Educació i Promoció Cooperativa.

L’objectiu del nou programa és acompanyar a les cooperatives en la reflexió necessària cap a una correcta presa de decisions (en cap cas finançar els tràmits que se’n puguin derivar) per tal que de forma àgil i ràpida encarin amb garanties la seva operativa a curt termini.

Enllaç al web: https://www.cooperativestreball.coop/cooperativisme/actualitat/covid-19-mesures-especials-d-orientacio-cooperatives

Canal #CoronaZero

?La crisi actual és inèdita i l’expansió del Covid-19 ens ha portat a una situació que tindrà greus conseqüències per a múltiples sectors de la població. Com responguem a aquesta crisi serà una mostra de quina societat som capaços de construir.

La Fundació Goteo ha desenvolupat el Canal #CoronaZero, una pàgina web exclusivament dedicada a acollir, difondre i cofinançar iniciatives destinades a millorar les condicions de les persones afectades per la crisi del coronavirus.