TALLER ANÀLISI DE VIABILITAT I SOSTENIBILITAT DE PROJECTES

TALLER ANÀLISI DE VIABILITAT I SOSTENIBILITAT DE PROJECTES

Aquest taller pretén millorar els coneixements en economia social i cooperativa als assistents a la formació per tal que puguin fer-se seu el model d’empresa cooperativa, prescriure’l i recomanar aquesta fórmula, quan sigui idònia, en els seus assessoraments, així com que adquireixin coneixements, recursos i eines per a la millor gestió d’aquestes empreses.

Els continguts d’aquest taller es centren en:

• Fase “Ideació”
– Marc teòric
· Detecció de necessitats socials
· Ideació de potencials solucions
· Generació de potencials solucions
– Marc pràctic (dinàmica grupal)
• Fase “anàlisi de possibles models de negoci / sostenibilitat del projecte”.
– Canvas social. Marc teòric
– Marc pràctic (dinàmica grupal)
• Fase “anàlisi de què ens cal per emprendre” (mètode Timmons).

Formulari d’inscripció

 JORNADES GRATUÏTES i ONLINE

2020-06-04T09:47:36+00:00 04 juny, 2020|General|