Els propers dies  22 i 29 d’octubre realitzaren unes jornades de formació per a prescriptors, gestories i assessories amb l’objectiu de que coneguin  els aspectes més rellevants de les cooperatives i societats laborals, perquè puguin acompanyar als emprenedors que opten per aquest tipus d’organització col·lectiva.

Els objectius de la jornada són:

-Adquirir coneixements en matèria comptable i fiscal en la constitució de la cooperativa.

-Conèixer el pla especial de comptabilitat i impost de societats

FORMACIÓ ONLINE

Hora: 16:30-19:30h

JORNADA GRATUÏTAPER LES INSCRIPCIONS EMPLENEU LA FITXA I L’ENVIEU:            dengo@pallarsjussa.cat