GUIATGE PRÀCTIC PER REDUÏR COSTOS VALORITZANT ELS RESIDUS I SUBPRODUCTES.

L’ÚS DELS RECURSOS ENERGÈTICS.

LÍNIA D’AJUSTS.

INSCRIPCIONS:  https://serveis.acapa.cat

JORNADA GRATUÏTA