L’objecte de l’ajut és la promoció i el foment de la venda de proximitat a Catalunya, mitjançant tota aquella acció de promoció al territori que inclogui el logotip identificatiu fins al punt de venda.

El termini de presentació de sol·licituds és del dia 1 al dia 15 de juliol de 2021.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts:

  1. Les associacions, fundacions, federacions, amb personalitat jurídica, privades, sense ànim de lucre.
  2. Les cooperatives amb agrobotiga on efectuïn venda de productes agraris i agroalimentaris de proximitat.

En tots els casos caldrà que algun dels seus membres sigui o bé titular d’una explotació agrària o bé una agrupació de productors agraris i, en ambdós casos, que estiguin adherits a la venda de proximitat d’acord amb el Decret 24/2013.

ENLLAÇ:  https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajut-venda-proximitat?category=7280fc48-a82c-11e3-a972-000c29052e2c