Avui divendres dia 9 de juliol s’ha publicat al DOGC la Convocatòria  de les Subvencions de Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig i, el posterior  Decret llei 7/2021, de 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l’economia social, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 que contempla noves mesures amb la finalitat de reactivar econòmicament el sector

Els projectes singulars enguany estaran orientats fomentar la reactivació econòmica, els projectes d’alt impacte estratègic i el cooperativisme de plataforma i distribució logística.

El període d’execució de les accions objecte de subvenció s’inicia l’1 de gener de 2021 i finalitza el 30 de juny de 2022.

L’inici de les actuacions ha de ser obligatòriament durant l’any 2021.

Inici presentació de sol·licituds: a les 9:00 h de l’endemà hàbil de la publicació de la convocatòria al DOGC. (del 12 de juliol de 2021).

Finalització presentació de sol·licituds: a les 15:00 h del darrer dia comptat des de l’inici del termini. (a l’11 d’agost de 2021).