L ‘ALTERNATIVA DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA DE L’ENERGIA

– Benvinguda i presentació (Cerdanya en Acció pel Clima i Consell Comarcal de la Cerdanya)
– Marc Legal, bonificacions i ajuts (ICAEN)
– Comunitats locals energètiques (Km0 Energy)
– Drets, facturació i cost de l’energia (Cerdanya Solar)
– Debat i preguntes