Des del Departament d’Empresa i Treball tenen la voluntat de publicar una nova ordre d’ajuts per al foment de les cooperatives d’habitatge en cessió d’us.

Es tracta de donar resposta a un dels sectors que en els darrers temps reclama especial atenció com és l’habitatge, i oferir una alternativa als principals sistemes de provisió enfocats a la compravenda i al lloguer.
Existeixen altres models de tinença que conceben l’habitatge com un bé d’ús i no d’inversió i que permeten disposar d’un habitatge més estable que el lloguer i, a un cost inferior la compra en el mercat lliure. Estem parlant de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, no especulatiu, sense lucre allunyat de la mercantilització i l’especulació.

Amb la publicació d’aquesta nova ordre d’ajuts pretenen facilitar la capitalització de les cooperatives d’habitatges en règim cessió d’ús sense ànim de lucre, i així, potenciar noves fórmules per facilitar l’accés a un habitatge digne i a un preu assequible a l’abast de grans capes poblacionals. A la vegada suposa també la consolidació de patrimoni en mans de les cooperatives que en mantenen la gestió i el control i que són generadores de mercat social a través de les contractacions de serveis bàsics com llum, telecomunicacions, assegurances, entre d’altres.

La consolidació d’experiències existents i la creació de noves experiències arreu del territori català i, permet que l’habitatge cooperatiu en sessió d’ús esdevingui un model d’accés a l’habitatge dereferència en l’àmbit de l’economia social i solidària, que contribueix a la generació de cooperatives autònomes i autosuficients, alhora que permet fer més assequible als socis d’aquestes cooperatives la possibilitat de gaudir del dret a l’habitatge.

La publicació d’aquesta nova línia d’ajuts està prevista per aquest any 2021