L’accés a l’habitatge per a totes les persones és un dels principals reptes que tindrem a Catalunya en els propers anys. Fa temps que estan prenent forma models alternatius d’accés i tinença d’habitatge, alguns d’ells amb grans èxits i amb experiències diverses que poden servir de referència per replicar i estendre el model. Es tracta de sistemes que pretenen garantir el dret a l’habitatge en base a la cooperació i l’autogestió, com per exemple la copropietat, el cohabitatge, la masoveria urbana, les cooperatives en règim de cessió d’ús…

La jornada servirà per donar a conèixer el model d’habitatge cooperatiu de cessió d’ús, que consisteix essencialment en que el sòl continua essent propietat municipal, l’edifici és propietat de la cooperativa que l’ha construït i els socis/sòcies gaudeixen d’un dret d’ús dels habitatges a perpetuïtat.

L’objectiu d’aquesta jornada és aprofundir en diferents projectes executats o en construcció amb l’objectiu de donar eines i poder repetir el model a diferents territoris de Catalunya

  • El proper 23 de novembre de10-12h tindrà lloc la Jornada “Cooperativisme d’habitatge encessió d´ús: el paper de les administracions per crear un entorn favorable” a la Lleialtat Santsenca.

Inscripció a la jornada:  https://economiasocial.coop/formulari-sessio-sobre-cooperativisme-dhabitatge-en-cessio-dus-2021

PROGRAMA

Benvinguda institucional i presentació

  • Departament d’Empresa i Treball
  • Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya

El cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús a Catalunya

Instruments de suport a les cooperatives en cessió d’ús

  • BLOC I: Facilitar l’accés al finançament
  • BLOC II: Ajuts directes a les iniciatives de cooperatives en cessió d’ús
  • BLOC III: Política fiscal
  • BLOC IV: Facilitar l’accés al sol