A partir del dia 8 de novembre de 2021, les cooperatives han presentar telemàticament les sol·licituds de constitució i inscripció al Registre de cooperatives. 

A més, es posa a disposició també d’una modalitat electrònica de forma temporal per tal que es puguin presentar les esmenes a aquelles sol·licituds presentades amb anterioritat a la posada en marxa del tràmit en electrònic.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. Cal que us identifiqueu quan signeu el formulari amb un certificat digital.

Accés al tràmit