ESCOLA AGRÀRIA DEL PALLARS
L’Escola Agrària del Pallars, situada a Talarn (Pallars Jussà), és un centre escolar públic del Servei de Formació Agrària del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya que ofereix formació professional especialitzada en el sector agroalimentari de muntanya.
Impartim el curs ‘Eines per a la transformació agroalimentària de muntanya’ (oferta parcial del CFGS Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries) i també, posem a
disposició dels professionals del sector una completa oferta de formació contínua (cursos i jornades tècniques de transferència tecnològica), amb l’objectiu de
proporcionar-los les eines adequades per actualitzar els seus coneixements i ajudar-los en la capacitació professional. A més a més, també donem suport i formació als joves
que sol·liciten la incorporació a l’empresa agrària i l’ajut de primera instal·lació.

TALLERS PRÀCTICS:

TALLER ADDITIUS ALIMENTARIS

TALLER ELABOREM UN PRODUCTE LACTI

US APROPEM EL SECTOR ALIMENTARI!
US ENTUSIASMA LA IDEA?
US HO EXPLIQUEM!

Per a més informació i reserves podeu adreçar-vos a:
aecapal.daam@gencat.cat
973 65 01 79