Voleu crear un projecte empresarial innovador? No perdeu aquesta oportunitat!
El Programa d’Economia Social ofereix aquesta formació impartida per la Fundació Eada que us permetrà obtenir el marc metodològic i les competències necessàries per crear un projecte empresarial innovador d’èxit.
• Seminari 2 (21 abril-18 juliol): Habilitats directives per a projectes innovadors
Els seminaris han rebut valoracions excel•lents de les persones que hi han participat al llarg dels set anys i més de 20 edicions de trajectòria.
*Última setmana per enviar la sol•licitud per participar-hi
No espereu més, comencem el 21 d’abril!