Avui hem celebrat la PRIMERA ASSEMBLEA de l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran de la qual en formen part les entitats promotores i les entitats participants.

Aquesta assemblea s’haurà de reunir com a mínim 2 vegades a l’any i les entitats membres de l’assemblea de l’ateneu cooperatiu tindran dret a:
-Aprovar les línies estratègiques de l’ateneu cooperatiu.
-Rebre informació sobre el funcionament de l’ateneu cooperatiu.
-Ratificar el coordinador tècnic de l’ateneu cooperatiu.
-Rebre informació del pla de treball anual.

També tindran els deures de donar suport a les accions detallades a l’escrit de compromís signat per cadascuna de les entitats participants.

El Programa d’Economia Social de la Generalitat va néixer a finals de 2016 amb l’objectiu de situar l’economia social i solidària com a motor de transformació del model econòmic i social, per avançar cap a una economia sostenible, centrada en les persones i arrelada al territori.

Els consells comarcals de l’Alt Pirineu i el Conselh Generau d’Aran, impulsats pel Govern de la Generalitat a través dels seus òrgans territorial al Pirineu, van posar en marxa aquest primer projecte d’Ateneu Cooperatiu a finals del 2016, i va ser un dels 10 que es van constituir arreu del territori.

El projecte Ateneu Cooperatiu 2022 està format:
– per 12 entitats promotores: els 6 consells comarcals de l’Alt Pirineu i Aran i 6 cooperatives ( Alba Jussà, Incorpora’m, Coopd’Era, El Refugi, Actua i Ensó)
– i 6 entitats participants (Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya, Leader Occidental, Associació Reintegra, La Tremolina, SCCL, Fundació Adis, PallarsActiu)
que han de treballar totes plegades per una economia més sostenible, arrelada al territori i que promogui la creació de llocs de treball amb condicions de qualitat