La Xarxa d’Ateneus Cooperatius està formada per entitats socials, cooperatives, entitats locals i altres agents referents de l’ecosistema, així com per els equips tècnics experts que conformen els Ateneus Cooperatius que estan especialitzats en el camp de l’economia social i cooperativa, i que poden atendre amb criteris de professionalitat i rigor.

Addicionalment, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius té al seu costat, les entitats col·laboradores del programa aracoop com són per exemple les diverses Federacions de Cooperatives, centres d’educació superior, administracions públiques, entitats financeres o diferents ens locals.

Els Ateneus Cooperatius ofereixen els següents recursos i serveis:

 • Informació sobre els diferents recursos disponibles en economia social i cooperativa
 • Orientació en els tràmits de constitució d’una empresa de l’economia social
 • Formació en l’àmbit dels tràmits i procediments de constitució d’una empresa de l’economia social
 • Formació en l’àmbit de gestió d’una empresa de l’economia social
 • Formació en l’àmbit de conèixer l’àmbit de l’economia social i les formes jurídiques associades per a joves de centres d’educació superior
 • Acompanyament a mida per a la l’elecció de la forma jurídica que té més encaix i suport a la constitució d’una empresa de l’economia social
 • Acompanyament a mida per a la transformació d’una SCP o associació en una empresa de l’economia social
 • Jornades sobre empreses de l’economia social i bones pràctiques
 • Laboratori de bones pràctiques i rèplica
   

Com prestem aquests serveis? 

 • Organització de formacions, tallers i acompanyaments enfocats a emprenedors/es, entitats que es vulguin transformar a formes jurídiques de l’economia social i cooperativa, empreses que estiguin en fase de tancament i que els treballadors vulguin agafar el lideratge i transformar l’empresa a una forma de l’economia social i cooperativa, i prescriptors (gestories, assessories, tècnics d’ens locals,…)
 • Atenció presencial
 • Atenció telefònica
 • Atenció online (skype i correu electrònic)
 • Materials i recursos del programa aracoop
 • Participació en espais enfocats a persones emprenedores, joves, empreses etc
 • Organització de tallers per centres d’educació superior
 • Jornades i rodes de premsa
 • Xarxes socials per a la difusió de les accions i contacte @cei.jussa
 • Enquestes de satisfacció

Compromisos de qualitat que oferim

 • Posar a l’abast dels emprenedors, organitzacions, gestories i assessories, i joves un coneixement i una informació de qualitat i fiable utilitzant material de suport
 • Impulsar la participació de diferents agents del territori per organitzar les nostres accions i aprofitar el seu coneixement
 • Atenció personalitzada al públic objectiu adaptant-se a les seves necessitats
 • Garantir la constitució de les persones emprenedores, entitats, empreses que es vulguin constituir/transformar en empreses de l’economia social
 • Donar resposta a totes les consultes realitzades pel públic objectiu per correu electrònic, telèfon o de manera presencial
 • Utilitzar unes instal·lacions adequades per a dur a terme les accions
 • Rapidesa i disponibilitat en l’atenció al públic objectiu, adequant-nos a les seves demandes
 • Ser receptors de diferents accions en el marc de l’economia social i cooperativa que se’ns puguin arribar a plantejar
 • Cada Ateneu Cooperatiu vol garantir el suport a 30 iniciatives per facilitar la seva constitució en una forma de l’economia social i cooperativa