En aquest apartat anirem presentant totes aquelles publicacions i materials que poden ser d’interès i ajuda per fomentar l’Economia Cooperativa, Social i Solidària al territori.

1.- CATÀLEG DE SERVEIS

2.- MATERIALS

3.- CATÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES

4.-CONSTITUCIÓ D’UNA COOPERATIVA

5.-TRANSFORMACIÓ A COOPERATIVA

6.-CONVERSIÓ D’UNA EMPRESA EN TANCAMENT EN COOPERATIVA

7.-RECURSOS VISUALS

8.-ALTRES RECURSOS